Przejdź do treści

Grupa ATERIMA ponownie doceniona w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Grupa ATERIMA ponownie doceniona w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
2020-06-22

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz dziewiąty wyróżniło Grupę ATERIMA w swoim prestiżowym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W tegorocznej edycji organizatorzy docenili wszystkie spośród 5 zgłoszonych przez nas praktyk realizowanych w 2019 r.

Wolontariat pracowniczy

W ramach wolontariatu pracownicy angażują się w działania na rzecz seniorów z demencją. Ochotnicy odwiedzają podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Krakowie i organizują dla nich czas i aktywności.

Dzień Opiekuna Osób Starszych

Dzień Opiekuna Osób Starszych to święto ustanowione 15 maja przez ATERIMA MED. Celem tej inicjatywy jest nagłośnienie wyzwań związanych z tym niełatwym zawodem. W ubiegłym roku poruszone zostały kwestie zdrowia, samopoczucia i kondycji psychicznej i fizycznej opiekunów osób starszych lub niesamodzielnych. Uruchomiliśmy także bezpłatną linię telefoniczną, dzięki której każdy opiekun mógł zasięgnąć porady ekspertów.

Bezpłatne lekcje niemieckiego na dwóch poziomach zaawansowania

Udźwiękowione lekcje języka niemieckiego na dwóch poziomach zaawansowania to dostępne dla wszystkich, nieodpłatne materiały edukacyjne z dostępem online. Na chętnych czeka ponad 100 bezpłatnych lekcji, a w nich dialogi, uproszczone zapisy wymowy, nagrania audio oraz testy sprawdzające wiedzę z przyswojonego materiału. Materiały pomagają kandydatom zainteresowanym wyjazdem zarobkowym do Niemiec w otrzymaniu bezpiecznej i legalnej pracy.

Projekt Bezpieczna praca za granicą

Projekt edukacyjno-informacyjny „Bezpieczna praca za granicą” służy promocji legalnych i bezpiecznych wyjazdów do pracy poza Polską oraz uświadamianiu ryzyka związanego z wyjazdami, jak np. handel ludźmi. Grupa ATERIMA realizuje działania w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PoMOC, rozwijając serwis www.bezpieczny-wyjazd.eu i organizując szkolenia dla pracowników, którzy uczą się, jak rozpoznawać ofiary handlu ludźmi i im pomagać.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, realizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to największy w Polsce przegląd działań z zakresu CSR. Publikacja wydawana jest cyklicznie od 2002 roku, a jej celem jest wyróżnienie najlepszych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz promowanie idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Raport dostępny jest pod adresem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/