Przejdź do treści

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy
2023-04-28

Nic tak nie buduje wzajemnych relacji jak działanie, któremu przyświeca wspólny cel. Szczególnie gdy jest nim dostarczanie realnej pomocy osobom potrzebującym.

W Grupie ATERIMA będziemy ten cel realizować m. in. poprzez reaktywację wolontariatu pracowniczego w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera – „Pamiętaj o mnie, gdy ja o sobie zapomnę”.

Nasi pracownicy, którzy zdecydują się wziąć udział w wolontariacie, będą raz w miesiącu odwiedzać Dom Samopomocy i przygotowywać aktywności dla jego podopiecznych, dbając o prawidłowe funkcjonowanie osób starszych czy po prostu dostarczając im potrzebnej dawki energii i humoru.

Wierzymy, że #dobropowraca, dlatego chcemy zaoferować naszą pomoc tym, którzy realnie tego wsparcia potrzebują. Cieszymy się na ponowną współpracę z krakowskim Środowiskowym Domem Samopomocy i już nie możemy się doczekać pierwszego spotkania z podopiecznymi!